Δικηγορία

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εμπειρία, Γνώση και Προσωπική Επαφή

Ποινικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Ιατρική Αμέλεια
Τροχαία Ατυχήματα
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Δημόσιο Δίκαιο
ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ποινικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση και παράσταση καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής δίκης (προδικασία- ενδιάμεση διαδικασία συμβουλίων – διαδικασία στο ακροατήριο) σε όλο το φάσμα των ποινικών υποθέσεων.

Αστικό Δίκαιο

Ιατρική Αμέλεια

Τροχαία Ατυχήματα

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εταιρείες, Συνεργάτες & Πελάτες του Γραφείου μας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας